Verklaringen

Beste huisarts, kun je een briefje schrijven voor...?

In Nederland hebben artsen afgesproken dat de eigen huisarts geen verklaring van ziekte of arbeidsongeschiktheid geeft over zijn of haar patiënten. De huisarts is namelijk niet onafhankelijk; hij of zij heeft het beste met je voor en zal je dus graag willen helpen aan een ander huis, een uitkering of een briefje. Maar het gaat er niet om of je huisarts jou dat gunt, maar of je er recht op hebt en ervoor in aanmerking komt.

De instantie waar je een aanvraag hebt ingediend, heeft ambtenaren en medische adviseurs in dienst.
Zij kunnen beoordelen of je wel of niet in aanmerking komt voor de hulp, de voorziening of de uitkering die je aanvraagt.

Meestal kan de ambtenaar of medisch adviseur dat beoordelen op grond van wat je hem vertelt.
Soms heeft hij aanvullende informatie nodig, die hij bij je huisarts kan opvragen.
Je moet daarvoor dan wel schriftelijk toestemming geven.